Open deuren, dichte deuren. Middengroepen op de woningmarkt

Op 16 juni presenteren de raden een gemeenschappelijk advies over de middengroepen op de woningmarkt.

In dit advies signaleren de raden dat het middensegment op de woningmarkt vrijwel ontbreekt. Problemen liggen op het vlak van toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de middeninkomensgroepen. Er zijn veel goedkope huurwoningen en veel dure koopwoningen, maar duurdere huurwoningen en goedkope koopwoningen zijn schaars. Dit beperkt dus de toegankelijkheid. Daarnaast zijn er diverse kabinetsmaatregelen die de huurprijzen voor de individuele huurder verhogen. Zo is daar onder andere de beschikking vanuit de EU dat corporaties 90% van hun voorraad moeten verhuren aan huishoudens met een inkomen onder € 33.614. Ook op de koopwoningmarkt worden de mogelijkheden beperkt vanwege aangescherpte regels voor hypotheekverstrekking. Met dit advies willen de raden een bijdrage leveren aan de verbetering van de werking van woningmarkt vanuit het perspectief van de middengroepen. Op het moment van presentatie is het advies beschikbaar via de website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vincent.smit@rli.nl, projectleider.