Over belangen beleid en burgers

De raad voor Verkeer en Waterstaat heeft op 18 mei 2011 de publicatie ‘Over belangen beleid en burgers’ aangeboden.

De raad voor Verkeer en Waterstaat heeft op 18 mei 2011 de publicatie ‘Over belangen beleid en burgers’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz Van Haegen. In deze laatste zelfstandige publicatie van de  Raad voor Verkeer en Waterstaat worden lessen getrokken uit de afgelopen raadsperiode over effectieve overheidssturing op de beleidsterreinen van mobiliteit, water en infrastructuur.