Reactie ministerie BZK op advies ’Open deuren dichte deuren’

In zijn reactie op 'Open deuren, dichte deuren' gaat minister Donner (BZK) in op de analyse van de RLI en de genoemde beleidsaanbevelingen uit het advies over middeninkomens op de woningmarkt.

foto vrouwen op stoep; twee voordeuren

Lees de reactie van minister Donner (pdf, 90 Kb) (BZK) in zijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 september 2011