Tijd voor waterveiligheid

Het advies 'Tijd voor waterveiligheid' is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op noodhulp en herstel.

Foto dijklandschap

Bij het advies 'Tijd voor waterveiligheid' is een video verschenen die in het kort de hoofdlijnen illustreert. 

Bekijk de begeleidende video 'Tijd voor waterveiligheid'.

Lees het advies 'Tijd voor waterveiligheid'.

Lees het persbericht 'Doorpakken in waterveiligheid, risico's nemen toe!'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@rli.nl, projectleider.