Toekomst ruimtelijk beleid

Op 8 juni 2011 publiceren de raden het briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid. In dit briefadvies adviseren de raden over het effectiever maken van de ruimtelijke ordening, in het licht van de voorgenomen decentralisatie.

In dit briefadvies adviseren de raden over het effectiever maken van de ruimtelijke ordening, in het licht van de voorgenomen decentralisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@rli.nl