Advies Logistieke kracht van Nederland

Verwacht: advies over logisitieke kracht van Nederland. Goede logistiek is een fundamentele randvoorwaarde voor andere (top)sectoren. Als de logistiek niet voldoet, functioneert Nederland niet. Echter, logistiek is geen doel op zich, maar is faciliterend voor andere sectoren.

foto goederenvervoer over de weg en het spoor

De raad verwacht het advies over logistieke kracht in het eerste kwartaal van 2013 uit te brengen.