Advies Natuur en landschap

Verwacht advies over natuur en landschap. Het advies richt zich op de vraag of en hoe de (inter)nationale natuurdoelstellingen voor de lange termijn gerealiseerd kunnen worden op basis van de huidige beleidskaders van de rijksoverheid.

foto landschap met koeien

De raad verwacht dit advies eind 2012 uit te brengen.