Advies Toekomst landbouw

Verwacht: advies over de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Het advies gaat in op het knelpunt tussen voortschrijdende specialisatie en schaalvergroting enerzijds en eisen/wensen vanuit de maatschappij anderzijds.

foto koe in polderlandschap

De raad verwacht het advies eind 2012 uit te brengen.