Benoeming raadsleden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De ministerraad heeft op 13 juli 2012 de samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt. 

mr. H. M. (Henry) Meijdam (voorzitter)

De heer Meijdam wordt de eerste voorzitter van de Rli. Henry Meijdam is al jarenlang actief in het openbaar bestuur, hij is op dit moment onder andere voorzitter van de commissie OV Chipkaart. Henry Meijdam was de voorzitter van de VROM-raad.

A.M.A. (Agnes) van Ardenne-van der Hoeven

Mevrouw Van Ardenne is voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Eerder was zij onder andere staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking. Daarna werkte zij als Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie in Rome.

ir. M. (Marjolein) Demmers

Mevrouw Demmers is directeur Corporate Responsibility bij Royal HaskoningDHV en lid van de Algemene EnergieRaad (AER).

E.H. (Eelco) Dykstra

De heer Dykstra is consultant crisismanagement en Director International bij het International Katrina Project. Eerder was hij hoogleraar International Emergency Management (Washington D.C.).

L. J. P. M. (Léon) Frissen

De heer Frissen was gemeentesecretaris, directeur van het CDA-bureau Limburg, Kamerlid, burgemeester en Commissaris van de Koningin in Limburg. Hij vervult op dit moment verschillende bestuursfuncties.

ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff

De heer De Graeff is (scheidend) algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Eerder was hij onder andere werkzaam bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, VNO-NCW, de Unie van Waterschappen en was hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland.

prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer

De heer Hooimeijer is hoogleraar sociologie en demografie aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in regionale aspecten van bevolkingsvraagstukken. Hij is onder andere lid van het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds en was voorzitter van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNAW.

prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman

De heer Koeman is staatsraad. Hij was als advocaat gespecialiseerd in milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht. Sinds 1984 is hij deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

ir. M. E. (Marike) van Lier Lels

Mevrouw Van Lier Lels bekleedde bestuursfuncties bij diverse bedrijven, onder andere de Schiphol Group. Nu is zij zelfstandig adviseur bij Lels & KO B.V., lid van de Raad van Commissarissen van vier bedrijven en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Natuur en Milieu.

prof. dr. ir. G. (Gerrit) Meester

De heer Meester, landbouweconoom, was werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Landbouw Economisch Instituut, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van het landbouwcomité van de OECD.

prof. dr. W.A.J. (Wouter) Vanstiphout

De heer Vanstiphout is mede-oprichter en maakt deel uit van het onderzoekscollectief Crimson Architectural Historians. Hij is gespecialiseerd in architectuur en ruimtelijke ordening. De heer Vanstiphout is hoogleraar ontwerp en politiek aan de TU Delft.

dr. J.C. (Co) Verdaas

De heer Verdaas, planoloog, is gedeputeerde ruimtelijke ordening en arbeidsmarktbeleid in Gelderland. Eerder werkte hij bij een woningcorporatie, bij de gemeente Zwolle en was hij als Tweede Kamerlid voor de PvdA woordvoerder ruimtelijke ordening, grondbeleid en infrastructuur.

Rli is een nieuwe onafhankelijke adviesraad die regering en parlement adviseert over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad zal maatschappelijke vraagstukken behandelen van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en grondstoffen, natuur, landbouw, mobiliteit en veiligheid. De raad is een samenvoeging van de VROM-raad, de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor het Landelijk Gebied en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.