De mens centraal? Verslag aanbieding publicatie aan Louise Fresco

Het verslag van het signalement ‘ De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur’ van RVZ, RDA en Rli staat nu op de website. Prof. dr. Louise Fresco nam de essyabundel in april jl. in ontvangst. De vraag “Moet in het volksgezondheidsbeleid, meer dan nu het geval is, rekening gehouden worden met de mogelijke negatieve gevolgen voor dieren en de natuur?” stond centraal op het congres.

Foto van vrouw langs het strand die een meeuw probeert te voeren

Het verslag geeft een impressie van de verschillende presentaties:

Biodiversiteit houdt mensen gezond(Pim Martens, hoogleraar Mondiale duurzame ontwikkeling, Universiteit van Maastricht)

Eigen soort eerst?

(Frans Stafleu, dierenarts en docentonderzoeker (dier)-ethiek, Ethiek Instituut Universiteit Utrecht)

Naar een afwegingsmodel voor gezondheidsbeleid

(Frauke Ohl, hoogleraar Dierenwelzijn en proefdierkunde, Universiteit Utrecht)

Evolutionair succes maakt verantwoordelijk

(Louise Fresco, universiteitshoogleraar grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief, Universiteit van Amsterdam)

De drie adviesraden willen met de essaybundel een discussie aanzwengelen over een onderwerp dat ons allemaal aangaat: een duurzaam volksgezondheidsbeleid dat rekening houdt met de belangen van mens, dier en natuur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@rli.nl, projectleider.

Lees het verslag (Pdf, 2,7 MB)

Lees de essyabundel ‘De mens centraal?’