Essays over toekomst van de stad

Deskundigen hebben essays geschreven over de toekomst van de stad.
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft ter voorbereiding van het advies ‘Toekomst van de stad’ deskundigen uit verschillende vakgebieden gevraagd een essay te schrijven.

Foto van stad en ommeland

De essays gaan in op negen opgaven voor de stad. Elke opgave wordt vanuit twee invalshoeken belicht. Centraal staat de verhouding tussen overheden en zelfoplossend vermogen in de stad, de ‘veranderkracht’ van individuen, groepen en organisaties. Waar hapert het zelfoplossend vermogen van de stad? Wanneer is overheidsinterventie gewenst? Welke rol spelen verbindingen tussen opgaven, beleidssectoren en groepen daarbij?

De raad nodigt u uit om mee te denken

De raad hoort graag uw reactie op de essays. De essays dienen ter inspiratie voor het advies over de toekomst van de stad. Uw mening stelt de raad daarbij zeer op prijs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lianne.vanduinen@rli.nl (projectleider).

Lees de essays toekomst van de stad (Pdf, 688 Kb)

Meer informatie over het advies