Logistieke concepten in 2040: waar denkt u aan?

Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de raad uw inbreng. De voorbereidingen voor dit advies zijn in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en parlement optimaliseren.

Foto goederenvervoer per containerschip

De raad probeert antwoord te krijgen op de vraag wat de overheid moet doen om de logistieke sector zelf en de sector als enabler voor de topsectoren chemie, agrofood en high tech in 2040 optimaal te laten functioneren. Daarvoor zijn in deze onderzoeksfase de volgende producten gemaakt:

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech, essay, W. Ploos van Amstel (Pdf, 639 Kb)

Innovatie en duurzaamheid in de logistiek, Uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de periode tot 2040, essay, K. Ruijgrok (Pdf, 1,5 MB)

Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren AgroFood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief, essay, J. van der Vorst (Pdf, 1,2 MB)

Interview met A. Lundqvist, boegbeeld topsector high tech, over de ontwikkelingen binnen de high techsector en de daarbij behorende logistieke concepten.

Meedenken

De raad analyseert momenteel de resultaten en vraagt uw mening. Graag vernemen wij antwoord op de volgende vragen:

• Herkent u de problematiek in de informatie?

• Welke informatie/gedachtelijnen mist u?

• Heeft u een andere visie?

Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met nicole.van.buren@rli.nl, projectleider, 06-10172005.

De raad verwacht het advies eind 2012 uit te brengen.

Meer informatie over het komende advies ‘Logistieke kracht van Nederland’.