Meijdam wordt eerste voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Het kabinet stemt in met de voordracht de heer mr. H. M. Meijdam te benoemen tot eerste voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli is het nieuw ingestelde adviescollege van regering en parlement voor het gehele fysieke domein. De Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen worden hiermee samengevoegd in één adviesraad. Henry Meijdam was sinds 2005 al voorzitter van de VROM-raad. De benoeming van de overige negen leden wordt in april verwacht.

foto Henry Meijdam

Henry Meijdam (1961) heeft jarenlange ervaring in de verschillende lagen van het openbaar bestuur. Na achtereenvolgens gemeenteraadslid, wethouder en locoburgemeester te zijn geweest in de gemeente Huizen, maakte hij als lid van de VVD-fractie onderdeel uit van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Vanaf 1998 was hij in deze provincie lid van het college van Gedeputeerde Staten. In 2005 verliet hij de provinciale politiek en werd hij korte tijd burgemeester van de gemeente Zaanstad. Daarnaast is Meijdam partner van Meijdam & Overmars BV - Bureau voor Markt & Overheid. Hij is commissaris en bestuurder bij diverse instellingen, onder andere voorzitter van de commissie OV Chipkaart.