Reactie minister IenM op briefadvies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’

De minister van IenM geeft in haar reactie op het advies ‘Omgevingswet: kans voor kwaliteit’ aan hoe het advies is benut bij de kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht en hoe het advies handvatten biedt voor verdere uitwerking en implementatie van het wetsvoorstel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lianne.vanduinen@rli.nl, projectleider.

foto verbouw station Rotterdam