Toekomst van de stad - discussieavond in Pakhuis de Zwijger

Op 10 december jl. vond een discussieavond plaats over de toekomst van de stad in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Aan de hand van drie essays uit de bundel die de Rli heeft laten schrijven ter voorbereiding van het komende advies ‘Toekomst van de stad‘, werden verschillende thema’s belicht en met mensen uit de praktijk van de stad bediscussieerd. Pieter Hooimeijer, raadslid en voorzitter van de commissie die het advies voorbereidt, opende de avond.

foto zaal discussieavond Pakhuis de Zwijger

Sprekers en onderwerpen waren:

Justus Uitermark: De zelforganiserende stad

Martijn de Waal: Digitale stad: nieuwe media en stedelijke openbaarheid

Frans Soeterbroek: Een lichte kijk op de sturing van de stad

Lees het verslag van de discussieavond (Pdf, 70 Kb)

Lees meer over het komende advies ‘Toekomst van de stad’

Lees de bundel essays over de toekomst van de stad (pdf, 713 Kb)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lianne.vanduinen@rli.nl, projectleider.