Uitnodiging presentatie publicatie 'De mens centraal'

Op 5 april 2012 presenteren de RVZ, RDA en Rli het signalement ‘ De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur’ .  Het signalement (essaybundel) wordt aangeboden aan prof. dr. Louise Fresco, van 13.30-16.30 uur, Naturalis in Leiden.

Foto vrouw op strand die een meeuw probeert te voeren

Thema

Centraal staat de vraag: Moet in het volksgezondheidsbeleid, meer dan nu het geval is, rekening gehouden worden met de mogelijke negatieve gevolgen voor dieren en de natuur?

De drie samenwerkende adviesraden hopen dat de essaybundel een discussie aanzwengelt over een onderwerp dat ons allen aangaat: een duurzaam volksgezondheidsbeleid dat rekening houdt met de belangen van mens, dier en natuur.

Aanmelding

U kunt zich tot 29 maart 2012 aanmelden bij het CEG, het secretariaat van samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg.

Lees de uitnodiging en programma (Pdf, 131 Kb)

Lees het persbericht (Pdf, 172 Kb)

Download de Essaybundel (Pdf, 3,7 MB)