Wetsvoorstel aangenomen: één Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de instelling van een adviescollege voor het fysieke domein, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI). De RLI gaat werken op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van I&M, EL&I en BZK.

De RLI adviseert regering en parlement over strategische beleidsvraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Adviesvelden zijn:

 • wonen
 • ruimtelijke ordening
 • milieu
 • klimaat
 • water
 • landbouw
 • natuur
 • voedsel(kwaliteit)
 • verkeer én vervoer,
 • ruimtelijk-economische ontwikkeling
 • energie-infrastructuur
 • externe veiligheid

Lees Wet instelling Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Pdf, 49 Kb)

Lees Memorie van toelichting instelling RLI

Lees Officiele bekendmaking in het Staatsblad - wet instelling Rli