Aanbieding advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’

Op 23 januari 2014 presenteert de raad zijn briefadvies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen het advies in ontvangst nemen.

foto oudere en zelfstandig wonen

Op verzoek van minister Blok adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over de gevolgen van de hervormingen in de langdurige zorg voor de woningmarkt. De raad constateert dat de hervormingen goed aansluiten op de autonome maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig willen wonen, met regie over hun eigen leven. Op de korte termijn signaleert de raad wel knelpunten en doet daarvoor aanbevelingen in het briefadvies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'. Dit briefadvies is in samenwerking met de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) tot stand gekomen.

Aanbieding

Op 23 januari 2014 presenteert Annemieke Nijhof, raadslid en voorzitter van de raadscommissie Wonen en zorg, dit briefadvies. De voorzitter van de Rli, Henry Meijdam, biedt het advies aan de minister en de staatssecretaris aan. Als u op 23 januari van 12.45-14.45 uur bij deze bijeenkomst in Den Haag aanwezig wilt zijn, stuur dan een mail naar info@rli.nl. U ontvangt dan begin januari een definitieve uitnodiging met het programma en de wijze van aanmelding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne Doeswijk, projectleider, lianne.doeswijk@rli.nl