Aanbieding advies "Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid"

Op 16 mei 2013 presenteert de Rli zijn advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid'. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken neemt het advies tijdens deze bijeenkomst in ontvangst. In zijn advies geeft de raad aanbevelingen voor vernieuwing van het natuurbeleid en legt daarbij de nadruk op effectiviteit en maatschappelijk draagvlak. De raad doet onder andere voorstellen voor verbetering van de financiering voor natuur en voor versterken van de synergie tussen natuur en maatschappelijke functies zoals gezondheid en waterveiligheid.

foto stad en overgang naar buitengebied

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider via hannah.koutstaal.nl