Aankondiging advies: ‘Kansen in Europees landbouwbeleid voor innovatie en versnelde verduurzaming landbouw’

Een briefadvies over hoe het Europees landbouwbeleid benut kan worden bij de versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw door innovatie en versnelde verduurzaming, verwacht de raad in oktober/november uit te brengen. Dit advies bouwt voort op de eerdere Rli-adviezen 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw' uit 2011 en het advies 'Ruimte voor duurzame landbouw' uit maart dit jaar. Aanleiding voor het advies is het politiek akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014 – 2020.

foto akkerland en grasland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met hannah.koutstaal@rli.nl, projectleider.