Achtergrondstudies advies Duurzame gedragspatronen

Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen heeft de Rli twee onderzoeken uit laten voeren door ECN en Duneworks:

  1. Effectief beleid voor duurzaam gedrag: Een thematische vergelijking in Nederland
  2. Effectief beleid voor duurzaam gedrag: Een internationale vergelijking

Deze twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig perspectief geanalyseerd zijn. De bestudeerde thema’s en de te analyseren beleidscases zijn mede op basis van input van de betrokken departementen (IenM, EZ en BZK) gekozen:

  • Huishoudelijk energiegebruik: Blok voor blok/ Meer met Minder en energielabels voor woningen en huishoudelijke apparaten
  • Voedselconsumptie: smaaklessen en stadslandbouw
  • Persoonlijke mobiliteit: het nieuwe rijden en mobiliteitsmanagement (spitsmijden Noord-Brabant)
  • Huishoudelijk afval: Plastic Heroes en Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven),

Deze studies leveren belangrijk basismateriaal voor het advies Duurzame gedragspatronen dat naar verwachting in december 2013 gepubliceerd zal worden.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Erik Schmieman erik.schmieman@rli.nl, projectleider.

Lees de studie Effectief beleid voor duurzaam gedrag: Een thematische vergelijking in Nederland (pfd, 3 Mb)

Lees de studie Effectief beleid voor duurzaam gedrag: Een internationale vergelijking (pdf, 4,13 Mb)