Advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’

In zijn advies ‘Onbeperkt houdbaar’ concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan. Een effectief natuurbeleid vraagt voldoende oppervlak voor natuur, vasthouden aan langetermijndoelen, uitgaan van de kracht van de natuur, verbinden van natuur met andere maatschappelijke doelen zoals gezondheid en waterveiligheid, ruimte voor maatschappelijke initiatieven en continuïteit van financiering.

Op 16 mei 2013 heeft staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) het advies in ontvangst genomen.

foto stad en overgang naar buitengebied

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, via hannah.koutstaal@rli.nl

Lees het persbericht: Uitvoering natuurbeleid kan ambitieuzer en effectiever
Bekijk de film: ‘Onbeperkt houdbaar’
Lees de aanbiedingsbrief aan de staatssecretaris van EZ Sharon Dijksma (pdf, 76 Kb)
Lees het nieuwsbericht van het Ministerie EZ Bouwen aan nieuwe natuurvisie