Alderstafel Schiphol voorbeeld van regionaal arrangement

Het advies 'Sturen op samenhang' over governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam geeft richting aan een nieuwe rol en verantwoordelijkheid van het Rijk. Het nieuwe Aldersadvies 'Accoord luchtvaartsector, omwonenden en overheden' is een mooi voorbeeld van een regionaal arrangement. Het toont wat er moet en wat er kan gebeuren in de regio.

Voor meer informatie over het Rli-advies 'Sturen op samenhang': yvette.oostendorp@rli.nl

Lees het akkoord van de Alderstafel Schiphol (pdf, 1,19 Mb)