De raad nodigt u uit om mee te denken over advies ‘Logistieke kracht van Nederland’

Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de Rli uw inbreng. Het adviestraject is in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en parlement optimaliseren. TNO heeft in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur gekeken naar de effecten van internalisering van externe kosten. Daarvoor zijn vier scenario’s uitgewerkt:

  • Het internaliseren van de externe kosten in Nederland alleen, Nederland als First mover;
  • Het internaliseren van de externe kosten in de Europese unie (EU27);
  • Het internalisering van de externe kosten in de Europese unie (EU27) behalve in Nederland, Nederland als last mover;
  • Het internaliseren van de externe kosten wereldwijd.
foto goederenvervoer per spoor en snelweg

Externe kosten zijn kosten van de gehele productieketen, die nadelig zijn voor anderen dan de direct betrokkenen bij een economische activiteit. Daarbij kan worden gedacht aan de milieukosten (op klimaat, op gezondheid, van verkeer, van ruimtegebruik) en sociale kosten (op kinderarbeid, door slechte werkomstandigheden). De raad verwacht dat op den duur externe kosten van de gehele keten worden geïnternaliseerd. Dat wil zeggen dat de kosten worden betaald door de veroorzaker. De vraag is of met het internaliseren van externe kosten goederenstromen anders gaan lopen. Vindt productie nog wel op dezelfde plek plaats; wordt deze dichter bij de consument gebracht; of worden andere vervoerswijzen of energiebronnen gekozen? Als de goederenstromen anders gaan lopen kan dit consequenties hebben voor onze logistiek, bijvoorbeeld voor de mainport Rotterdam.

Het is voor de overheid belangrijk om een beeld te krijgen van de mogelijk logistieke veranderingen om zo te kunnen anticiperen op wat komen gaat. Het onderzoek van TNO is inmiddels afgerond.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op de onderzoeksresultaten in het rapport. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met nicole.van.buren@rli.nl, projectleider, 06 10172005.

Lees het TNO rapport: Internaliseren van externe kosten in het goederenvervoer (pdf, 5,26 Mb)