Debat: De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen

Op 13 sept. organiseert de Rli het debat: 'De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen', op verzoek van het directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder leiding van Annemieke Nijhof (raadslid) gaan vertegenwoordigers van bouwwereld, bestuur, kennisinstituten en namens de raad Pieter Hooimeijer met elkaar in debat. Onderwerp is de bruikbaarheid en houdbaarheid van de huishoudensprognoses Primos en Pearl bij het maken van woningbehoefteramingen, en de onzekerheden daarin.

foto wijk in aanbouw