Essays Duurzame gedragspatronen

De Rli heeft ter voorbereiding van het advies 'Duurzame Gedragspatronen' vier wetenschappers gevraagd een essay te schrijven. De essays gaan in op wat ethische en sociaal wenselijke grenzen zijn in hoe ver de overheid mag en moet gaan in gedragsbeïnvloeding van mensen om de samenleving te verduurzamen. Met de essays wil de Rli zich een mening vormen over deze kwesties en die in het advies over duurzame gedragspatronen verwoorden.

De bijdragen en de verschillende auteurs zijn:

  • Dr. M.F. Wesseling, Artsenfederatie KNMG - Gedragsbeïnvloeding door overheid ter bevordering van duurzaamheid
  • Prof. dr. M. Korthals, Wageningen Universiteit - De overheid als verleidster
  • Dr. F.A. Hindriks, Rijksuniversiteit Groningen - De burger als virtuele auteur
  • Prof. dr. L. Bovens, London School of Economics and Political Science - De verantwoordelijkheid van de overheid

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Erik Schmieman, projectleider erik.schmieman@rli.nl

Lees de 'Essays duurzame gedragspatronen, ethische aspecten van gedragsbeïnvloeding door de overheid voor verduurzaming van de samenleving' (Pdf, 455 Kb)