Presentatie advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’

Op 8 oktober2013 presenteert de Rli zijn advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’ tijdens een symposium in Madurodam in Den Haag. Secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Siebe Riedstra neemt het advies in ontvangst.

banner symposium

Uit de analyse die voor het advies is verricht, blijkt dat de topsectoren hightech, chemie en agrofood zich ontwikkelen richting een circulaire economie. Voor de topsector logistiek levert dit nieuwe kansen en uitdagingen op. Het advies bevat aanbevelingen aan de overheid en het bedrijfsleven.

Voorlopig programma symposium

De voorzitter van de raadscommissie, Marike van Lier Lels, licht het advies toe. Daarna zal een aantal vooraanstaande sprekers van het Strategisch Platform Logistiek, DSM en FrieslandCampina vanuit hun eigen perspectief vertellen hoe de circulaire economie hen bezig houdt en welke logistieke kansen zij hierbij zien. Zij zullen bevraagd worden door dagvoorzitter Jeroen Smit, Jong Logistiek Nederland, Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling en studenten logistiek en duurzaamheid.

Meer informatie over het sympsium en voorlopig programma

Aanmelding

Vanaf half augustus start de aanmelding voor het symposium.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole.van.buren@rli.nl, projectleider.