Presentatie Advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’

Vandaag heeft de Rli zijn advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last' tijdens een symposium in Den Haag gepresenteerd. De raad concludeert in zijn advies dat de economische groei kan worden bevorderd door ander logistiek beleid. Als de logistiek goed inspeelt op nieuwe trends kunnen economische kansen worden verzilverd.

foto infrastructuur goederenvervoer

Innovatie van de stadslogistiek is nodig om aan- en afvoer van een toenemende stroom goederen goed aan te kunnen. Met de invoering van milieuzones door gemeenten, met Utrecht als recent voorbeeld, gaat dat niet lukken. Gemeenten moeten in plaats daarvan uniforme eisen stellen aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid, en de invulling via innovatieve aanbesteding overlaten aan de sector. Omdat het bedrijfsleven steeds vaker grondstoffen uit afval hergebruikt beveelt de raad het kabinet aan om in te spelen op de kansen die daaruit ontstaan. Dat kan door Nederland dé circulaire hub van Europa te maken, met de Rotterdamse haven als regisseur. Beleid gericht op de clustering van bedrijven die gebruik makenvan elkaars afvalstromen, verkort de logistieke ketens en verlaagt de bedrijfskosten.

Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nam het advies in ontvangst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider via nicole.van.buren@rli.nl

Lees het persbericht 'Economie vraagt andere logistiek'

Bekijk de film 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last'

Lees de aanbiedingsbrief aan minister Schultz (IenM) (Pdf, 61 Kb)