Reactie staatssecretaris Dijksma (EZ) op advies ‘Onbeperkt houdbaar’

Staatssecretaris Dijksma (EZ) geeft haar reactie op het onderdeel agrarisch natuurbeheer uit het advies ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’. De reactie is opgenomen in haar brief aan de Tweede Kamer met de beschrijving van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (6 juni 2013). Dit stelsel is samen met IPO/provincies ontwikkeld in nauwe afstemming met LTO, koepels van agrarisch natuurverenigingen, diverse soortenorganisaties en terreinbeherende organisaties.

foto stad en overgang naar buitengebied

Voor meer informatie over het advies 'Onbeperkt houdbaar' kunt u contact opnemen met de projectleider, via hannah.koutstaal@rli.nl

Lees de Kamerbrief over Nieuwe stelsel Agrarisch Natuurbeheer (pdf, 200 Kb)