Rli start met advies over Governance Schipholregio

De Rli start met zijn advies over governance in de Schipholregio. Dit advies is gevraagd door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Bij de voorbereiding van de Structuurvisie Mainport, Amsterdam, Schiphol, Haarlemmermeer (SMASH) is er behoefte aan advies over de wijze waarop het Rijk de ruimtelijk economische ontwikkeling van de mainport Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam kan sturen. Aan de Rli is ook gevraagd of een verheldering en ordening van nationale belangen kan helpen datgene te doen waarvoor het Rijk aan zet is. De concrete adviesvragen betreffen:

  • Welke nationale belangen dient het Rijk minimaal te waarborgen in de stedelijke regio rond de mainport Schiphol, is er een hiërarchie te onderscheiden in die belangen en tot welke hoofdkeuzes kan dat leiden in de ruimtelijk-economische visie?
  • Wat is (in een gedecentraliseerd ruimtelijk stelsel) de verantwoordelijkheid van het Rijk, regionale overheden in het gebied en partijen uit de luchtvaartsector en hoe kan gekomen worden tot een meer robuuste governance?
luchtfoto regio Amsterdam Schiphol

De raad verwacht het advies voor de zomer 2013 af te ronden, zodat het betrokken kan worden bij het ontwikkelen van het programma SMASH.

Lees de adviesaanvraag (Pdf, 348 kB)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met yvette.oostendorp@rli.nl projectleider.