Rli-werkprogramma 2014-2015

Het Rli-werkprogramma 2014-2015 is op 27 september 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Groepsfoto raadsleden

De adviesonderwerpen voor de periode 2014-2015 zijn:

  • Ruimtelijke economische structuurversterking
  • Woningbehoefte
  • Kwetsbare vitale infrastructuur en de rol van de burger
  • Afvalpreventie
  • Tussen Brussel en de burger
  • Verkenning Technologische innovaties voor het fysieke domein

De ambitie van de raad is om met zijn adviezen bij te dragen aan de oplossing van beleidsproblemen, waarmee de rijksoverheid wordt geconfronteerd als gevolg van maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het fysieke domein. De maatschappelijke trends en ontwikkelingen die de raad waarneemt, zijn in dit werkprogramma vertaald in meerjarige programmalijnen. De raad heeft ter voorbereiding van dit programma de concrete adviesbehoefte voor 2014 en 2015 in beeld gebracht door middel van gesprekken met de betrokken bewindslieden, Tweede Kamerleden, maatschappelijke organisaties en departementen.

Dit is het eerste volledige werkprogramma na de benoeming van de raadsleden op 1 augustus 2012. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ron.hillebrand@rli.nl

Lees het werkprogramma 2014-2015