Uitnodiging debatbijeenkomst Stuur op de Metropool!

Op 16 december vindt de discussieavond 'Stuur op de metropool' plaats over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's. Vereniging Deltametropool en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) nodigen u uit voor dit debat dat zij samen organiseren naar aanleiding van het Rli-advies 'Sturen op Samenhang, governance in de metroplitane regio Schiphol/Amsterdam'.

illustratie: tekening van belangen aan debattafel

Tijd: maandag 16 december 2013, 19.00 21.30 uur

Locatie: Pakhuis de Zwijger, kleine zaal, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam, www.dezwijger.nl

Programma

In het programma komen de volgende vragen aan bod: Hoe versterk je internationale concurrentiekracht door goede governance? Wat moet er nu in het complexe samenspel van publieke en private partijen in de metropoolregio veranderen? Welke aanbevelingen zijn ook voor andere regio's van belang?

Pieter Hooimeijer, commissievoorzitter Rli, geeft een toelichting op de conclusies uit het advies. Hierop wordt gereageerd door drie gastsprekers.
Leen Verbeek, Commissaris van de Koning van Flevoland, zit de bijeenkomst voor
Jaap Modder, Brainville/Deltametropool, maakt een internationale vergelijking.

Aanmelding

Toegang is gratis, aanmelden is verplicht en kan via www.deltametropool.nl of oploop@deltametropool.nl

Reserveer maandag 16 december in uw agenda!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl

Programma en aanmelding 'Stuur op de metropool' in Pakhuis de Zwijger