Aankondiging advies Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

Op 5 maart presenteert de raad het advies 'Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis'. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu neemt het advies in ontvangst. De presentatie vindt plaats van af 9.00 tot 12.00 uur met aansluitend gelegenheid voor napraten met een broodje. De bijeenkomst vindt plaats bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) in Den Haag.

foto afval scheiden petflessen, jong geleerd is oud gedaan

Het advies richt zich op politici, bestuurders en beleidsmakers en stelt de vraag centraal hoe gedragskennis in overheidsbeleid gerichter kan worden benut om mensen te stimuleren milieuvriendelijkere keuzes te maken en zich milieuvriendelijker te gedragen.

Gedragsanalysekader

Het advies biedt een gedragsanalysekader dat helpt bij het identificeren van relevante gedragsfactoren voor een gegeven beleidsprobleem. Op basis van die gedragsfactoren kunnen mogelijke effectieve beleidsstrategieën en beleidsinstrumenten worden geïdentificeerd. Het advies geeft beleidsmakers een handreiking om milieubeleid te ontwikkelen dat beter aansluit bij de werking van gedrag. Het gedragsanalysekader wordt toegepast op vier cases: verhoging van de fractie gescheiden huishoudelijk afval, beter benutten (spitsmijden), energiebesparing in huishoudens en het verminderen van voedselverspilling.

De Gedragstoets

Het advies bevat tevens een GedragsToets, een handige tool dat beleidsmakers helpt bij het verkennen van gedrag en identificeren van effectieve beleidsinstrumenten.

Aanmelden

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen, dan kunt u zich hier aanmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met de Erik Schmieman, projectleider, erik.schmieman@rli.nl.