Aankondiging publicatie advies ‘Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling risicobedrijven’

De Rli brengt op 4 juni 2014 het briefadvies 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling risicobedrijven' uit over de mogelijkheden van financiële zekerheidsstelling voor aansprakelijkheid bij milieuschade. Dit gaat over milieuschade die ontstaat of aan het licht komt bij de bedrijfsbeëindiging van majeure risicobedrijven (vallend onder het Brzo-besluit). Daarbij kijkt de raad ook naar de verzekerbaarheid van deze aansprakelijkheid. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de Rli om dit advies gevraagd. De directe aanleiding voor de adviesvraag was het debat over externe veiligheid in de Tweede Kamer (december 2013) en de aangenomen motie-Van Tongeren). Ook het Rli-advies Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht veiligheid' (juni 2013) vormde aanleiding voor dit briefadvies.

foto chemische industrie

Bij het beoordelen van de waarde en de rol van financiële zekerheidsstelling bij de beperkte

groep van Brzo- en IPPC categorie 4 bedrijven richtte de raad zich op twee effecten:

  • De mate waarin het stellen van financiële zekerheid het verhalen van de kosten van milieuschade vergemakkelijkt, en daarmee voorkomt dat de kosten bij een overheid terechtkomen
  • De mate waarin het stellen van financiële zekerheid een prikkel tot preventie van milieu-incidenten is

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl

Lees meer over het komende briefadvies 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling risicobedrijven'