Advies ‘Afwegingskaders risicobeleid’

De raad werkt aan het advies ‘Afwegingskaders risicobeleid’. In dit advies gaat de raad op zoek naar de grondslagen voor een nieuw risicobeleid door een meer fundamentele beschouwing van het omgaan van normen te formuleren.

chemische industrie in het landscahp

Aanleiding

Momenteel speelt de strategische discussie over normstelling, onder andere naar aanleiding van de Eerste Kamerbehandeling van de Wet Basisnet (juli 2013). De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de Eerste Kamer toegezegd meer samenhang in de risicobeoordeling en -afweging binnen het veiligheidsbeleid van haar departement te brengen. Het doel hiervan is het proces van besluitvorming transparanter te maken met als beoogd gevolg een beleid dat op meer draagvlak kan rekenen en beter uitvoerbaar en efficiënter wordt.

Minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Mansveld van IenM hebben de adviesvraag over afwegingskaders van het risicobeleid aan de WRR gericht, de Rli participeert in dit traject. De raad heeft besloten ook in een eigen kort traject een meer fundamentele beschouwing van het omgaan met normen te presenteren in de vorm van een briefadvies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer de Haan, f.w.dehaan@rli.nl

Meer informatie over het advies 'Afwegingskader risicobeleid'

Lees de adviesaanvraag: 'Afwegingskaders in het risicobeleid' (Pdf, 87 Kb)