Advies ‘De toekomst van de stad’ onderwerp van alumni-lezing Universiteit Utrecht

Het advies 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' is onderwerp van de gelijknamige alumni-lezing van de Universiteit Utrecht, op 17 november as. in Filmmuseum en cultureel centrum EYE in Amsterdam. Spreker is Pieter Hooimeijer, lid van de Rli. Raken onze steden in de internationale concurrentie achterop?

Stad Rotterdam

Na de lezing volgt er een discussie met het publiek en een forum bestaande uit:

  • prof. dr. Pieter Hooimeijer, hoogleraar Sociale Geografie, Universiteit Utrecht, lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
  • prof. dr. Zef Hemel, hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken, Universiteit van Amsterdam
  • prof. dr. Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek management, Universiteit Utrecht
  • ir. Chris Vanderheyden, stadsbouwmeester van Hilversum en voorzitter adviescommissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Sittard-Geleen

Het advies 'De toekomst van de stad' heeft de raad op 23 april jl. aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Schultz van Heagen van Infrastructuur en Milieu.

Lees meer over de alumni lezing van de Universiteit Utrecht