Advies ‘Kaders naar een circulaire toekomst’

'Kaders naar een circulaire toekomst' is de nieuwe titel van het adviestraject 'Toekomstige afvalinfrastructuur'. De raadscommissie die het advies voorbereidt, is inmiddels twee keer bij elkaar gekomen en heeft de adviesvraag aangescherpt en de titel van het advies bijgesteld.

De circulaire economie wordt al door velen beleden. Vaak vanuit verschillende motieven. Uit de gesprekken die met externe deskundigen gevoerd zijn, blijkt dat een uitgewerkt toekomstbeeld op een circulair economisch systeem ontbreekt. Hierdoor is het nu voor de overheid moeilijk om de kaders en randvoorwaarden te bepalen die de verandering op verantwoorde wijze kunnen richten en ondersteunen. Met dit advies hoopt de commissie te achterhalen welke stappen er (moeten) worden gezet om vanuit de huidige situatie naar deze circulaire samenleving te komen, en wat dit betekent voor de overheid en andere actoren, inclusief de huidige afvalsector. De commissie wil dit doen door een helder toekomstbeeld te ontwikkelen op de toekomstige circulaire (afvalloze) samenleving en door vervolgens via de methode van backcasting te achterhalen welke stappen gewenst zijn op verschillende schaalniveaus (van huishoudens tot Europees Parlement), en welke kaders en randvoorwaarden de overheid dient te stellen om succes te bevorderen.

Centrale vraag van het advies

Wat kan de overheid doen om de ontwikkeling naar een circulaire samenleving succesvol en verantwoord te laten plaatsvinden?

De raad brengt het advies in het 2e kwartaal van 2015 uit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, e-mail nicole.van.buren@rli.nl

Lees meer over het advies ‘Kaders naar een circulaire toekomst’