Advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’

Op 23 januari heeft de raad het advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn' aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De raad constateert dat goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties mensen met een zorgvraag in staat stelt om regie over hun eigen leven te houden. De samenwerking in de domeinen wonen, zorg en welzijn staat echter onder druk.

foto ouderen en zelfstandig wonen

De raad constateert dat de hervormingen van de langdurige zorg goed aansluiten op de autonome maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig willen wonen, met regie over hun eigen leven. In algemene zin bieden de hervormingen, nu en op de lange termijn, dan ook kansen om mensen met beperkingen in de eigen buurt te laten wonen, om mensen met een zorgbehoefte hun woonwensen te laten realiseren en om het marktaanbod van nieuwe woon- en dienstverleningsconcepten te vergroten. Op de korte termijn signaleert de raad wel knelpunten en doet daarvoor aanbevelingen.

Lees het persbericht Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

Lees het advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'

Voor meer informatie over het advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn' kunt u contact opnemen met Lianne Doeswijk, projectleider, lianne.doeswijk@rli.nl