Beantwoording kamervragen advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’

Staatssecretaris Dijksma (EZ) geeft antwoord op kamervragen over het advies 'Ruimte voor een duurzame landbouw' in haar brief 'Beantwoording tweede tranche inbreng Tweede Kamer Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 maart 2014'.

foto koeien in de wei

De vragen gaan onder andere in op de ambities van het advies 'Ruimte voor duurzame landbouw' en of de staatssecretaris de stelling van de raad onderschrijft dat alleen door verduurzaming te versnellen en te intensiveren zicht op een vitale en maatschappelijk geaccepteerde land- en tuinbouw in de verdere toekomst ontstaat. Volgt zij het advies op om de verduurzaming te versnellen ten opzichte van het huidig beleid?

In haar antwoord geeft de staatssecretaris aan dat zij de ambitie van de Rli dat de land- en tuinbouw zal moeten blijven verduurzamen, onderschrijft . Zij neemt de adviezen van de Rli dan ook grotendeels over; ze onderstrepen of onderbouwen het beleid. Voor zover de adviezen van de Rli gaan in de richting van een sterke(re) (rijks)overheidssturing, staan ze soms op gespannen voet met de visie van het kabinet, dat meer uitgaat van decentralisatie van verantwoordelijkheden naar andere overheden, of van een prominentere rol voor het bedrijfsleven.

Lees de vragen en beantwoording in de brief 'Beantwoording tweede tranche inbreng Tweede Kamer Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad, 24 maart 2014 (pagina 8) (Pdf, 244 Kb)

Lees de kabinetsreactie op het advies 'Ruimte voor een duurzame landbouw', 3 februari 2014 (Pdf, 99 Kb)

Lees meer over het advies 'Ruimte voor duurzame landbouw', maart 2013