Denk mee met de Rli over de mogelijkheden en betekenis van nieuwe technologieën voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de leefomgeving

Denk mee over de Verkenning Technologische Innovaties. Om zicht krijgen te krijgen op de mogelijkheden die technologieën ons de komende drie à vier decennia gaan bieden voor gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen vraagt de raad uw inbreng. De raad is onlangs gestart met een Verkenning technologische innovaties voor het fysieke domein. De centrale vraag is ‘Welke impact kunnen technologische innovaties hebben voor het publieke en private domein op het gebied van gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen?’

foto van een bos op een tablet

Wat vindt u? U kunt nu reageren op de eerste conceptteksten. Ziet u nog andere ontwikkelingen? Met uw inbreng wil de raad deze verkenning optimaliseren.

Doel van de verkenning

De Rli wil de mogelijke gevolgen van technologische innovaties in het fysieke domein verbeelden vanuit diverse invalshoeken en daarmee het maatschappelijk debat voeden. Hieruit kunnen ook nieuwe adviesvragen voortkomen. De resultaten van deze verkenning worden in het najaar gebundeld in een eBook en begin 2015 gepresenteerd tijdens een internationale slotconferentie.

Meer weten?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Lianne Doeswijk, projectleider, lianne.doeswijk@rli.nl

Lees meer over de Verkenning technologische innovaties

Lees de eerste conceptteksten