Gezamenlijke nieuwsbrief strategische adviesraden

In april 2014 verschijnt de eerste ‘Gezamenlijke nieuwsbrief adviesraden’. Deze digitale coproductie van 12 adviesraden, biedt u in een handzaam overzicht actuele informatie over komende en recent verschenen adviezen, kabinetsreacties, publicaties en activiteiten. De digitale nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar en bestaat naast de nieuwsbrief van de Rli.

Deelnemende adviesraden

De Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV), de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), de Onderwijsraad, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor het openbaar bestuur (Rob), de Raad voor Cultuur (RvC), de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), de Sociaal Economische Raad (SER) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Aanmelden

U kunt zich nu al aanmelden door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@nieuwsbriefadviesraden.nl