Internationale verkenning 2014 – Signalen: opkomende vraagstukken uit het internationale veld

Het Rli-secretariaat heeft een internationale verkenning uitgevoerd ter voorbereiding op het komende werkprogramma. Deze verkenning bevat een selectie van signalen uit de internationale omgeving en een overzicht van de internationale en Europese beleidsagenda vanuit de vraag: Welke opkomende internationale vraagstukken zijn voor de Rli interessant? Het secretariaat deelt het resultaat graag: niet als een afgewogen product van de raad, maar als een bron voor inspiratie en reflectie bij beleidsvoorbereiding en -advisering.

De scan dekt het brede werkterrein van de Rli. Het werkterrein bevat de beleidsvelden: ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, klimaatbeleid, voedsel(kwaliteit), water, landbouw, natuur, milieu, (externe) veiligheid, energie(infrastructuur) en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Elk beleidsveld kent een andere internationale context, maar voor alle beleidsvelden geldt dat de internationale context steeds belangrijker wordt.

De verkenning raakt aan uiteenlopende onderwerpen zoals de consequenties van anders denken over veilige en rechtvaardige planetaire grenzen, nieuwe marktarrangementen op het terrein van water en energie en de groeiende internationale aandacht voor de rol van steden. Er worden ook voorbeelden gegeven van hoe vermaatschappelijking in het Britse en Duitse regeerakkoord is opgenomen.

Meer informatie of reactie

Wilt u meer informatie of wilt u reageren op de Internationale verkenning 2014, dan kunt contact opnemen met Agneta Andersson, internationaal coördinator, agneta.andersson@rli.nl

Meer informatie over de Internationale verkenning 2014