Kabinetsreactie briefadvies Risico’s gewaardeerd

De kabinetsreactie op het advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’ is opgenomen in de Kamerbrief met het rapport ‘Bewust omgaan met veiligheid: rode draden - een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid’.

chemische industrie in het landscahp

Het kabinet deelt op hoofdlijnen de analyses uit het advies: de raad adviseert te differentiëren naar verschillende typen risico's, burgers vaker en in alle fasen van de besluitvorming te betrekken, de mogelijkheden te verkennen van een eerlijker verdeling van lusten en lasten, het begrip voorzorg te verhelderen en te zorgen voor een permanente prikkel tot verbetering van de veiligheid. Het advies zal in de uitwerking van het afwegingskader in het kader van het programma 'Bewust Omgaan met Veiligheid' worden verwerkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl

Lees de kamerbrief met het rapport 'Bewust omgaan met veiligheid: rode draden (18 augustus 2014)

Lees meer over het advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’ (juni 2014)