Kabinetsreactie op advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'

Het kabinet heeft zijn reactie op het briefadvies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn' verwoord in de kamerbrief 'Transitieagenda Langer zelfstandig wonen' d.d. 4 juni 2014. In deze brief gaat het kabinet in op langer zelfstandig wonen voor mensen met een behoefte aan zorg en ondersteuning, en de (voorgenomen) vervolgstappen.

foto