Pieter Hooimeijer spreekt op TNO-congres Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en welzijn in de wijk, 18 juni 2014

Pieter Hooimeijer, raadslid, geeft op het congres over extramuralisering een toelichting op het advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'. Het afbouwen van capaciteit in verzorgingshuizen sluit aan bij de groeiende behoefte aan autonomie. De huidige versnelling leidt echter tot knelpunten, die deze juist bedreigen. De Rli komt met concrete aanbevelingen voor meer keuzevrijheid in wonen, zorg en welzijn.

foto zelfstandig wonen ouderen

Congres Vitaal verbinden

In de komende tijd gaat er veel veranderen. Vooral de aanpassingen in de organisatie van de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten, zullen ingrijpend zijn. Mensen met zorgvragen zullen steeds langer thuis blijven wonen. Ook het streven van de overheid naar decentralisatie brengt flinke veranderingen met zich mee.

Voor bestuurders of beleidsmakers bij een gemeente, zorginstelling, woningcorporatie of zorgverzekeraar leidt dat tot nieuwe uitdagingen, maar ook tot nieuwe kansen. Het congres 'Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk' biedt daardoor meer zicht op actuele trends en op de rollen en werkwijzen van de verschillende spelers.

Het TNO-congres vindt plaats op18 juni 2014, Rijtuigenloods in Amersfoort. Kijk voor meer informatie en wijze van aanmelden op www.tno.nl/vitaalverbinden

Lees meer over het advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'