Presentatie advies Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

Op 5 maart 2014 heeft de raad het advies ‘Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis’ aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM). In zijn advies stelt de raad dat het kabinet zijn milieudoelstellingen op een effectievere manier kan bereiken door meer rekening te houden met hoe mensen zich gedragen. Door bij de ontwikkeling van het milieubeleid beter gebruik te maken van de beschikbare kennis over gedrag en de motieven die tot dat gedrag leiden, wordt milieubeleid beter.

foto aanbieding advies aan staatssecretaris Mansveld (IenM)

In zijn advies stelt de raad dat de wetenschappelijke kennis over menselijk gedrag beter benut kan worden voor het maken van milieubeleid. Door deze kennis te gebruiken, komen beleidsmakers tot creatievere en effectievere milieumaatregelen. De doelen van het milieubeleid kunnen daardoor sneller en wellicht ook goedkoper gehaald worden. Er valt veel te winnen door bij de ontwikkeling van beleid rekening te houden met inzichten over sociaal gedrag en met de kennis, vaardigheden en motieven van mensen. Ook kan beter rekening gehouden worden met de invloed van de omgeving en nieuwe technologie op het gedrag van mensen.

foto sprekers bij de presentatie adviesSprekers reflecteren op het advies ‘Doen en laten’: vlnr: dagvoorzitter Max Christern in gesprek met Maarten Camps (secretaris-generaal Ministerie EZ), Vera Dalm (directeur Milieu Centraal), Robert Dur (hoogleraar EUR), Jon Meijer (directeur Stadsbeheer gemeente Rotterdam). Foto Fred Ernst

Gedragsanalysekader

Het advies biedt een gedragsanalysekader dat helpt bij het identificeren van relevante gedragsfactoren voor een gegeven beleidsprobleem. Op basis van die gedragsfactoren kunnen mogelijke effectieve beleidsstrategieën en beleidsinstrumenten worden geïdentificeerd. Het advies geeft beleidsmakers een handreiking om milieubeleid te ontwikkelen dat beter aansluit bij de werking van gedrag. Het gedragsanalysekader is toegepast op vier cases: verhogen van gescheiden huishoudelijk afval, beter benutten (spitsmijden), energiebesparing in huishoudens en het verminderen van voedselverspilling.

De GedragsToets

Het gedragsanalysekader is vertaald naar een praktisch hulpmiddel: 'De GedragsToets'. Met De GedragsToets wordt het eenvoudiger om menselijk gedrag mee te nemen in de keuze van beleidsinstrumenten variërend van wetgeving tot het faciliteren en stimuleren van eigen initiatief van mensen.

De Gedragstoets

Meer informatie

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met de Erik Schmieman, projectleider, erik.schmieman@rli.nl

Lees het advies 'Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis'

Lees het persbericht; 'Rli: milieubeleid kan effectiever'

Lees het Gedragsanalysekader (Pdf, 3 Mb)

Lees de uitwerking van het gedragsanalysekader in vier beleidcases (Pdf, 5.6 Mb)

Lees de toespraak van staatssecretaris Mansveld

Infographic van het Gedragsqanalysekader (Pdf, 1 Mb)

Bekijk de film met uitleg over GedragsToets

Bekijk de foto's van de bijeenkomst op 5 maart 2014