Publicatie advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

Op 26 juni 2014 heeft de raad zijn advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’ aangeboden aan minister Schultz en staatssecretaris Mansveld (IenM). Het advies werd samen met het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): ‘Consistent maatwerk - handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid’ gepresenteerd en overhandigd aan staatssecretaris Mansveld. De raad adviseert in zijn advies rekennormen minder bepalend te laten zijn in het veiligheidsbeleid en  meer recht te doen aan de afzonderlijke beschrijving van de kansen en de gevolgen die spelen bij risico’s.

foto industrie

In de samenleving is er regelmatig discussie over risico’s en veiligheid. Dit speelt op nationaal en op lokaal niveau en op een groot aantal terreinen, van waterveiligheid tot luchtkwaliteit en van vervoer van gevaarlijke stoffen tot de toepassing van technologische innovaties als nano-technologie. Er is behoefte aan een nieuw risicobeleid, met meer samenhang in de risicobeoordeling en –afweging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer De Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl

Lees meer over het advies

Lees het advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

Lees het persbericht ‘Maak rekennormen minder bepalend in het risicobeleid’