Reactie staatssecretaris Mansveld (IenM) op het advies ‘Milieuschade verhalen’ in voortgangsbrief Externe Veiligheid

Staatssecretaris Mansveld (IenM) geeft haar reactie op het advies 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven' in de voortgangsbrief (13 juni jl.) aan de Tweede Kamer over maatregelen voor Externe Veiligheid. Het advies biedt interessante bouwstenen om de situaties waarin en de bedragen waarvoor de overheid –en uiteindelijk de belastingbetaler- opdraait voor de kosten van milieuschade die een risicovol bedrijf veroorzaakt terug te brengen, en de verantwoordelijkheid meer bij de bedrijven te leggen en tegelijk de bedrijven te prikkelen tot meer preventie, aldus de staatsecretaris.

foto chemische industrie

Zij onderschrijft de randvoorwaarden die de Rli aandraagt voor het stelsel van zekerheidsstelling voor milieuschade, en geeft aan dat deze essentieel zijn bij de verdere uitwerking. De optie die de raad aangeeft -bij vergunningverlening de zekerheidsstelling te kunnen vragen- acht ze kansrijk. Het kabinet is dan ook voornemens verder uit te werken hoe bij de vergunningverlening geborgd kan worden dat niet alleen de fysieke maar ook de financiële risico’s worden meegenomen.

Lees de Voortgangsbrief Externe Veiligheid d.d. 13 juni 2014 (pfd, 369,8 Kb)