Start advies ‘Tussen Brussel en de burger’

De raad is gestart met het advies 'Tussen Brussel en de burger'. Nederland is steeds meer onderdeel van Europa, zowel economisch als beleidsmatig. Nederlandse ministers, ambtenaren en Nederlandse Europarlementariërs beslissen in Brussel mee over de koers van Europees beleid, dat nationaal en lokaal van belang is. Tegelijkertijd zijn er steeds meer maatschappelijke initiatieven op het terrein van publieke taken in het fysieke domein. Hiervoor is beleidsmatig, zowel op Europees, nationaal als lokaal niveau, steeds meer aandacht. De nationale en lokale aandacht hiervoor worden versterkt door het steeds verdergaande decentralisatiebeleid van de rijksoverheid van verantwoordelijkheden en taken naar provincies en gemeenten.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de burger en de rol van de (rijks)overheid in het fysieke domein? Hoe kan de rijksoverheid zorgen dat de ruimte binnen Europese kaders voor maatwerk en flexibiliteit optimaal wordt benut?

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Agneta Andersson, projectleider, agneta.andersson@rli.nl

Lees meer over het advies 'Tussen Brussel en de burger'