Veel belangstelling voor GedragtsToetsvan advies Doen en laten

Voor de GedragsToets van het advies Doen en laten, effectiever beleid door mensenkennis dat de Rli begin maart heeft uitgebracht, bestaat veel belangstelling. Verschillende ministeries onder andere Infrastructuur en Milieu, en Financiën zijn met de GedragsToest aan de slag gegaan. De Gedragstoets is een hulpmiddel om kennis over gedrag beter mee te nemen in beleidsontwikkeling en geeft beleidsmakers inzicht in welke gedragsbepalende factoren een rol spelen bij het ontwikkelen van milieubeleid.

foto illustratie spel

In werksessies hebben beleidsmakers concrete beleidscases uitgewerkt. Op basis van feedback hoe de bruikbaarheid van de GedragsToets als instrument vergroot kan worden gaat de Rli een tweede verbeterde versie ontwikkelen. Die komt kort na de zomer beschikbaar.

Voor meer informatie kun u contact opnemen met Erik Schmieman, projectleider, erik.schmieman@rli.nl

Lees meer over het advies Doen en laten, effectiever beleid door mensenkennis en de ‘GedragsToets’

Bekijk de video met een korte uitleg over de ‘GedragsToets